Björnlunda kammarmusikförening

Kurser

Vi anordnade kurser i ensemblespel 2008, 2009 och 2010. Just nu har vi inga planerade kurser. Anledningen är att vi inte har tillgång till de lokaler vi haft tidigare.