Björnlunda kammarmusikförening

Trio Nord/Långbacka/Dahl

  • May 14

    Starts: May 14, 2017 @ 18:00

    Place: Björnlunda Kyrka

file[3758]

NORD/LÅNGBACKA/DAHL (NLD) består av tre starka personligheter som med bakgrund inom vitt skilda musikstilar möttes i viljan att skapa ett eget gemensamt språk. Sång, cello, dragspel, fioler, klaviatur och klockspel utgör grunden i deras ljudpalett. Influenser av klassisk musik, folk,pop, världsmusik, jazz, tango och filmisk konstmusik färgar deras mustigt suggestiva, skirt himmelska, kärvt poetiska och spontant lekfulla kompositioner. Med kärlek och respekt för skilda musikaliska traditioner och en samtidigt nyfiken öppenhet för nya världar och uttryck framför NLD originalmusik som sträcker sig vidare bortom genretillhörigheterna.
Konserten är ett samarbete med Svenska Kyrkan i Björnlunda. Fri entré!